Opleiding Konijnenwelzijn

 

De opleiding Konijnenwelzijn is geschikt voor iedereen die hobbymatig of professioneel geïnteresseerd is in wat konijnen nodig hebben om gezond oud te worden. Naast particuliere konijnenverzorgers zijn medewerkers en beheerders van konijnenopvangen, kinderboerderijen, dierenambulances,fokkers en paraveterinairen van harte welkom.

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules en behandelt de onderwerpen die een belangrijke invloed hebben op het welzijn van konijnen. Aan de hand van praktische voorbeelden en casussen krijgt u inzicht in de behoefte van het konijn.

De opleiding bestaat uit 4 modules. De modules zijn zo opgebouwd dat ze ook los als workshop zijn te volgen. 
Per module ontvangt u een deelcertificaat.

Kijk voor de actuele prijzen op onze tarieven pagina.

Voor meer informatie, download brochure

Module 1: Oorsprong, voeding en huisvesting

Waar komt het konijn vandaan? Hoe herken ik een raskonijn en welk konijnenvoer is gezond? Tijdens module 1 maken we kennis met het konijn in de natuur. We bestuderen konijnen in de natuur en gaan op zoek naar de overeenkomsten met ons huiskonijn. Een konijn gezond houden begint met gezonde voeding en huisvesting. Om te begrijpen waarom voeding zo belangrijk is gaan we in op verschillende voedingstoffen en de werking daarvan op de maag en darmen van het konijn. Op basis van uw eigen bevindingen wordt het ideale binnen- en buitenverblijf ontworpen en stelt u het meest gezonde menu voor uw konijn samen.

Module 1 is een aanrader voor alle (toekomstige) konijnenverzorgers.
Met de opgedane kennis weet u wat konijnen nodig hebben en kunt u konijnenverzorgers adviseren over voeding en huisvesting.
Inschrijven

Module 2: Gedrag, communicatie en leerprincipes 

Hoe weet ik wat normaal gedrag is en hoe kan ik een konijn iets leren? Tijdens module 2 geven we antwoord op deze vragen. We staan stil bij het natuurlijke gedrag van konijnen en laten door middel van filmbeelden en/of uw eigen waarneming zien hoe konijnen onderling communiceren en welke gedragingen normaal zijn. Met deze informatie kunnen gedragsproblemen worden voorkomen en opgelost. We sluiten af met “de leerprincipes”. Deze kennis kan worden toegepast om dieren iets aan- of af te leren.
Deze module is geschikt voor iedereen die een konijn beter wilt leren begrijpen.
Met de opgedane kennis kunt u uw konijn beter begrijpen en konijnenverzorgers helpen gedragsproblemen te voorkomen en op te lossen.
Inschrijven

Module 3: Basis Medische kennis 
(Anatomie, Fysiologie en Pathologie)

Hoe zie ik aan een konijn dat het ziek is? Wat zijn de verschijnselen van de meest voorkomende ziektebeelden?

Tijdens module 3 gaan we het konijn van buiten en binnen leren kennen. We bespreken de botten, organen
en weefsels en de werking van de vitale organen. (Hart, Longen, Hersenen, Darmen) We bespreken tand- en kiesproblemen, ontstekingen en abcessen en de mogelijke behandelingen door een dierenarts. Met deze kennis kunt u gericht vragen stellen aan uw dierenarts. Tijdens deze les worden anatomische modellen, afbeeldingen en videobeelden gebruikt.

Deze module is met name geschikt voor verzorgers van een dierenopvang, paraveterinairen en fokkers.
Met de opgedane kennis kunt u problemen en ziekten van een konijn herkennen en samenwerken met dierenartsen.
Inschrijven

Module 4: Eerste Hulp aan konijnen 

Wanneer moet ik naar een dierenarts? Welke middelen kan ik zelf geven en hoe doe ik dat? Tijdens module 4 geven we inzicht in het Eerste Hulp protocol. Een schema dat helpt om, na een letsel of snel optredend ziektebeeld, op een verantwoorde manier te handelen. Door het observeren van het gedrag worden ziektes/ letsels eerder herkent, zodat de juiste handelingen kunnen worden toegepast. Van verbanden aanleggen tot dwangvoeren.
Een module geschikt voor alle konijnenverzorgers en medewerkers van de dierenambulance.
Met de opgedane kennis kunt u een inschatting maken of u een konijn zelf kan behandelen of dat het konijn door een dierenarts moet worden gezien.
Inschrijven

 

Contact

Konijnen Adviesbureau Teugelaan Schoorl 06 - 102 5555 1
van maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 21:00
info@konijnen-adviesbureau.com